Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
28. října 2021 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Parrocchia Santissimo Crocifisso se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Parrocchia Santissimo Crocifisso a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Parrocchia Santissimo Crocifisso souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Parrocchia Santissimo Crocifisso shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Parrocchia Santissimo Crocifisso také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Parrocchia Santissimo Crocifisso automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Parrocchia Santissimo Crocifisso využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Parrocchia Santissimo Crocifisso.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Parrocchia Santissimo Crocifisso, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Parrocchia Santissimo Crocifisso nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Parrocchia Santissimo Crocifisso doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Parrocchia Santissimo Crocifisso. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Parrocchia Santissimo Crocifisso nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Parrocchia Santissimo Crocifisso a rodinu webů Parrocchia Santissimo Crocifisso.

Použití osobních informací

Parrocchia Santissimo Crocifisso shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Parrocchia Santissimo Crocifisso a k poskytování služeb, o které jste požádali. Parrocchia Santissimo Crocifisso také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Parrocchia Santissimo Crocifisso a jeho přidružených částí. Parrocchia Santissimo Crocifisso vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Parrocchia Santissimo Crocifisso neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Parrocchia Santissimo Crocifisso Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Parrocchia Santissimo Crocifisso může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Parrocchia Santissimo Crocifisso a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Parrocchia Santissimo Crocifisso nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Parrocchia Santissimo Crocifisso udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Parrocchia Santissimo Crocifisso za účelem zjištění, jaké služby Parrocchia Santissimo Crocifisso jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Parrocchia Santissimo Crocifisso, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Parrocchia Santissimo Crocifisso prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Parrocchia Santissimo Crocifisso nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Parrocchia Santissimo Crocifisso a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Parrocchia Santissimo Crocifisso nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Parrocchia Santissimo Crocifisso používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Parrocchia Santissimo Crocifisso nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Parrocchia Santissimo Crocifisso, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Parrocchia Santissimo Crocifisso nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Parrocchia Santissimo Crocifisso zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Parrocchia Santissimo Crocifisso uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Parrocchia Santissimo Crocifisso vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Parrocchia Santissimo Crocifisso nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Parrocchia Santissimo Crocifisso na adrese triburausa@libero.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2007   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation